Aanmelden
 
 zevergem.org 

  Skip Navigation LinksStartpagina > Kennismaking > De Geschiedenis > Algemeen

De Geschiedenis van Zevergem


Betekenis van de naam Zevergem

De naam van de gemeente komt in middeleeuwse geschriften onder verschillende vormen voor:

  • Een charter van 967 vermeld de naam 'Sewaringahim.
  • In 1118 vindt men de naam Severgem.
  • In 1124 komt men de naam Severengem tegen.
  • Een document uit 1168 spreekt van Se(u)(v)erghem.
  • In 1199 en 1201 staat er Sewerghem.
  • In 1220 schreef men Severghem.
  • Vanaf 1280 word de (S) een (Z) in Ziewerghem.
  • Oorkonden uit 1234, 1280 en de meeste stukken uit de 14de en 15de eeuw spreken van Zewerghem of Zeewerghem.

De geschiedschrijvers zijn het niet eens over de oorsprong van de naam, mochten er ondertussen nog plausibele versies opgedoken zijn laat dit dan zeker weten aan de webmaster

Een zekere De Smet verklaard de naam als de verblijfplaats van een heer Sever (of Severinus).

Willems verklaart de naam etymologisch als een samentrekking van 'See' (water), 'war' (verweren) en het achtervoegsel 'gem' wat veelal als plaats aangegeven wordt (denk aan Waregem, Evergem, Lovendegem...). Deze uitleg kan aangenomen worden door de ligging in de afzetgebieden van de schelde die zeker in vroeger tijden jaarlijks blank stonden.

Een andere verklaring zou zijn  dat de naam komt van 'See' (water) 'ver' (van veer) en gem, een plaats waar een veer was, waar men de schelde kon oversteken.

Het Wapen

Een brief van de baljuw, burgemeester en schepen van de parochie en heerlijkheid "Zeeverghem", gedateerd 5 december 1782 en geadresseerd aan het feodaal hof van de Oude Burcht van Gent, droeg een zegel met de wapens van de Sint-Pietersabdij.

De gemeente Zevergem vroeg in 1956 evenwel niet het gebruik van dit zegel, dat in feite was van de prior van de Abdij, maar wel de concessie van het heraldiek embleem van de familie Volkaert, die gedurende meer dan een eeuw eigenares was van een belangrijkgedeelte van de heerlijkheid Welden, die het grootste deel van het huidige Zevergem besloeg.

Het koninklijk besluit van 30 mei 1958 wijst het wapen als volgt toe: Keel met drie achtpuntige sterren van goud, gerangschikt in 2 en 1 en vergezeld van twaalf blokjes van zilver, vier in het schildhoofd naast elkaar, drie in het midden van het schild, 1 en 2 geplaatst en vijf in de schildvoet, zoomsgewijs geplaatst. Het schild is getopt met een kroon van dertien patrels, waarvan drie verheven. Het wordt gehouden door twee leeuwen van goud, getongd van keel.Copyright 2001-2008 - www.zevergem.org © Jean Paul Mertens.
Voor meer inlichtingen betreffende deze site: webmaster@zevergem.org

 Deze site is reeds maal bezocht sedert 28/04/2001