Aanmelden
 
 zevergem.org 

  Skip Navigation LinksStartpagina > Kennismaking > De Aardrijkskunde > Algemeen

Een beetje aardrijkskunde van Zevergem


Ligging:

Zevergem is gelegen tussen 50°57'30" en 51°01'00" N.B. en tussen 3°40'00" en 3°42'30" O.L. 

Zevergem behoort tot het gerechtelijke en bestuurlijke arrondissement Gent.

Gelegen in de Provincie Oost Vlaanderen, vormt het, samen met Afsnee, Asper, Deurne, Eke, Nazareth, De Pinte, St.Denijs Westren, St.Martens Latem en Zwijnaarde het 7de kanton van Gent.

Zevergem is omgeven door vele waterlopen waarvan echter alleen De Schelde van enig belang is voor de scheepvaart. De andere waterlopen zijn grachten en beken die enerzijds het overtollige water moeten afvoeren naar De Schelde en anderzijds de landbouw gronden vruchtbaar moeten houden.

In het Noorden grenst Zevergem aan Zwijnaarde en De Pinte waar het in 1977 mee fusioneerde, in het Oosten aan Zwijnaarde, Schelderode en Melsen, in het zuiden vinden we Melsen en Vurste en de westergrens wordt gevormd door Eke en De Pinte.

Afstanden tot enkele grote steden:

 • Oostende 65 km
 • Brugge 48 km
 • Kortrijk 33 km
 • De Panne 82 km
 • Lille (Rijsel) 62 km
 • Oudenaarde 19 km
 • Doornik 59 km
 • Aalst 36 km
 • Brussel 53 km
 • Gent 7 km
 • Antwerpen 68 km

Grote verkeerswegen door Zevergem

 • Over water:
  • De Schelde (voor de bevaarbaarheid over grote gedeelten rechtgetrokken.)
 • Over land:
  • E17: Autosnelweg: Antwerpen Kortrijk (Die eigenlijk loopt van Lissabon tot Stockholm)
  • N60: Rijksweg Gent - Oudenaarde
   Enkele cijfers betreffende het verkeer op de N60: in 1960 telde men daar 4.600 wagens in 1965: 6.300 wagens, in 1970: 7.600 wagens, in 1980: 10.200 wagens.

Reliëf en Bodemgesteldheid:

 • Oppervlakte: 769 ha.
 • Hoogteligging: Overheersend 9m - langs De Schelde 7,5m
 • Bodemgesteldheid: Ten Oosten en Zuidoosten langs De Schelde, hoofdzakelijk moerasachtige gronden. Centraal en in het Westen treft men eerder zandgronden aan.

De waterlopen:

 • Zwarte Coppensbeek (Heeft haar oorsprong aan 't Zwarte-Coppensveer en stroomt naar Zwijnaarde). Zij werd gegraven in 1771 om het overvloedige Scheldewater van de akkers af te voeren. Deze beek heeft verschillende zijarmen:
  • Kokersbeek
  • Groenbeek
  • Toutefaisbeek
 • Oude Hauwbeek
 • Meulebeek
 • Meurats
 • Oude Meersbeke
 • Brugsbeke
 • De Schelde

De Industrie en ambachten:

Zevergem heeft ooit een heuse industrie gekend. De steenbakkerij van Dhr. Prudens Van De Steene, die vóór de oorlog 1940 - 1945 een grote bloei kende. Wenst u hier meer van te weten volg dan de link.

Een tweede belangrijk ambacht op Zevergem was de molenaar. Gezien het belang voor de streek en het uitstervend karakter van het beroep wijden wij hieraan ook een aparte pagina.Copyright 2001-2008 - www.zevergem.org © Jean Paul Mertens.
Voor meer inlichtingen betreffende deze site: webmaster@zevergem.org

 Deze site is reeds maal bezocht sedert 28/04/2001