Aanmelden
 
 zevergem.org 

  Skip Navigation LinksStartpagina > Cultuur Samenleving > Gedicht voor een dorp

ZEVERGEM GEEFT HET GEDICHT EEN MOOIE THUIS.


Alsof het weekend van 27-28 september jl. nog niet druk genoeg was (door jubileumconcert en schoolmis), kwam op zondag 28 september de apotheose van de wedstrijd "Een thuis voor een beeld".

De Weldendreef in Zevergem kwam immers als winnaar uit de bus van die wedstrijd. Lut De Block, de Oost-Vlaamse plattelandsdichter, schreef een exclusief Weldendreefgedicht.
Na de schoolmis liep ons parochiekerkje weer leeg en weer vol om de inhuldiging van het gedicht te starten. Schepen van Cultuur Herbert Overdenborger schetste hoe Zevergem in de finale belandde en die uiteindelijk won. Daarna vertolkten Daniel en Piet opnieuw hun Zevergems lied "Klein dorpje, fijn dorpje".

Gedeputeerde Alexander Vercamer kaderde de wedstrijd in een groter provinciaal kader. Aansluitend werd de tijdelijke poëzieroute 'Via Poëtica' langs het Kerkdreefken en de Weldendreef geopend.

      

Op de plaats waar het gedicht een originele vormgeving kreeg, sprak initiatiefneemster Moniek De Maerteleire de grote groep aanwezigen toe.

      

Na de officiële inhuldiging las de plattelandsdichter haar creatie voor. Na een hartelijk applaus keerden de wandelaars op hun stappen terug en werd dit alles afgesloten met een heus dorpsfeest.

Om 13.00u. kregen de geïnteresseerden de kans om in de kerk een film te bekijken over het Zevergem van vroeger. Ook deze activiteit lokte een massa toeschouwers.
Dat Zevergem als klein dorp tot grote dingen in staat is, bleek maar eens te meer!

Uiteraard van harte dank aan onze cultuurbeleidscoördinator Bram De Lameillieure die achter de schermen een pak werk -en bijna ook hemel en aarde- verzette om het gebeuren praktisch in goede banen te leiden.Copyright 2001-2008 - www.zevergem.org © Jean Paul Mertens.
Voor meer inlichtingen betreffende deze site: webmaster@zevergem.org

 Deze site is reeds maal bezocht sedert 28/04/2001